Chính sách chất lượng

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG


Trung tâm nhận thức được chất lượng dịch vụ là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển. Chúng tôi đề ra khẩu hiệu.

 

 

Chất lượng vượt trội - Uy tín với khách hàng, tạo nền móng cho phát triển bền vững

 

Toàn thể cán bộ công nhân viên Trung tâm quyết tâm thực hiện các nội dung sau:

* Cam kết cung cấp dịch vụ có chất lượng tốt, thoả mãn nhu cầu thích hợp của khách hàng.

* Chú trọng công tác đào tạo và đào tạo lại; không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

* Luôn đảm bảo cho cán bộ công nhân viên có điều kiện lao động tốt, hiệu quả, an toàn.

* Phát huy các sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng dịch vụ.

* Xem xét sự phù hợp, duy trì và liên tục cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015.

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2016.

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

PGS. TS. Đinh Văn Kha
Thông tin công ty

Hướng dẫn mua hàng

Chính sách công ty

Thông tin website
  • Sơ đồ website
  • Bản đồ đến văn phòng
  • Bản đồ đến nhà máy
GỌI MUA HÀNG
091.330.8833 Mr Nam